┼PENHETSLOVEN

Vedlagt finner dere følgende dokumenter:

 1. Åpenhetsrapport for Sajaco Nordic Holding Group
 2. Sjekkliste for Aktsomhetsvurdering
  • Beskrivelse: En sjekkliste for hva som skal sjekkes hos dere og leverandørene. Denne kan sendes til leverandører, og dere kan be dem om å ha en etisk retningslinje eller Code of Conduct som samsvarer med Sajaco Nordic Holdings verdier.
   Sjekkliste_for_Aktsomhetsvurdering.pdf     56 Kb
 3. Detaljer om tiltakene som er iverksatt eller planlagt
 4. Code of Conduct Sajaco Nordic Holding
  • Beskrivelse: Retningslinjer som gjelder for alle våre forretningsforbindelser. Dokumentet reflekterer vårt fokus på arbeidsforhold, arbeidsmiljø og miljøet generelt.
   Code_Of_Conduct_Sajaco_Nordic_Holding.pdf     991 Kb
 5. Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
 6. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Beskrivelse: Internasjonale retningslinjer som setter standarder for ansvarlig forretningspraksis.
   OECD_retningslinjer_web.pdf     979 Kb